افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهرمشهد در ماترا

Панядзелак Фінляндыя Афіша در ایتالیا از ساعت 17 лютага شنبه 5 кастрычніка 2019 г. نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهر مشهد را در شهر ماترا ایتالیا افتتاح می نماید. در مراسم اففتاحیه این نمایشگاه که در Іпагея Мамэнт Св. Францішак شهر ماترا برگزار می گردد ؛ اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و شهردار ماترا حضور خواهند داشت.

در این نمایشگاه 30 عکس جدید شهر مشهد از محمد خوشرو ؛ І 10 дзён таму, калі ён перайшоў у Giannuzzi, і ён пайшоў у дзень, 19 сакавіка, 2019 верасня. این نمایشگاه بخشی از مجموعه برنامه هایی است که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, هم زمان با انتخاب شهر ماترا به عنوان یکی از دو پایتخت فرهنگی اروپا در سال XNUMX م., با عنوان "از مشهد تا ماترا" در این شهر برگزار می نماید.   

доля