افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در پایتخت فرهنگی اروپا

У пятніцу, 18:30, 8 лістапада 2019 г. (17 верасня 1398 г.) Адказ "Праблема і Сакратарызм": Індыйскі і Міжнародны канферэнцыі і архітэктура "" 

Матэра Матэра. Матэра. Матэра. Матэрыя. در این شهر برگزار می گردد ؛ Апошняе паведамленне ад 2019 г. در شهر Пескара ؛ و متعاقباً در سال 2016 م. در شهرهای رم و تهران برپا گردیده ؛ Націсніце, каб даведацца пра тое, што трэба рабіць.

مشارکت در برگزاری این نمایشگاه, بخشی از فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ان نمایشگاه ی بخشی از فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به مناسبت اتالیان ب ان ارورور ف است ؛ که در کنار برگزاری مجموعه برنامه فرهنگی "از مشهد تا ماترا" ؛ و پیگیری انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهر های توس و Matera ؛ نامگذاری متقابل خیابان هایی در دو شهر ؛ و نصب سردیس فردوسی در این شهر انجام یافته است

برگزاری نشست مطبوعاتی طرح از مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

از مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

 

доля