راهنمای تحصیل در ایتالیا

تحصیل در ایتالیا

تحص ایتالیا در کلیه مقاطع تحصیلی دانشجو می پذیرد و این کشور یکی از نخستین مقاصد دانشجو یان ایرانی برا ی ادامه تحصیل است، لیکن تحصیل در دانشگاه های ایتالیا امتیاز و کاستی هایی دارد که در تجربهد, با گذر زمان آشکار می گردد.

بورس تحصیلی ثبت نام کمک هزینه تحصیلی und خوابگاه ،راهنمای امور اداری در کشور ا یتالیا ، راهنمای ارتقاء کیفیت اقامت و تحصیل در ایتالیا ، چگونه می توان اتاق یا خانه کرایه نمود؟ ، چگونه می توان سیم کارت تلفن همراه تهیه نمود؟ ، چگونه می توان حساب بانکی افتتاح نمود؟ ، و ده ها نکته دیگر، از مسائلی است که اغلب دانشجویان در بدو ورود به ایتالیا با آن درگیر خوا هند شد.

به اشتراک گذاری این تجربیات و در اختیار داشتن اطلاعات دقیق در این خصوص, چشم ان داز این تجربه را روشن تر؛ علاقه مندان را آگاه تر؛ تصمیم گیری و برنامه ریزی برای تحصیل در ایتالیا RA آسان تر; و در صورت تمایل به پیمودن این راه؛ مسیر عملی ساختن آن را هموارتر می سازد.

آنچه باید برای ارتقاِ کیفیت زندگی و تحصیل در ایتالیا پیش از سفر و بعد از سفر به این ک شور بدانید RA در این بخش مطالعه نمایید.


1- آیا ایتالیا ؟ انتخاب رشته/شهر/دانشگاه2- پیش از سفر به ایتالیا3- پس از ورود به ایتالیا4- ارتقاء کیفیت زندگی і تحصیل در ایتالیا5- بیشتر بدانید

در گام نخست؛ باید بر مبنای متغیرهایی نظیر رشته تحصیلی і زبان ارایه دروس(ایتالیایی یا انگلیس ی); دانشگاه های ارایه کننده؛ شرایط زندگی در شهرهایی که دانشگاه ها در آن ها واقع اند؛ شهریه و کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه دانشجویی پیش بینی شده; و متغیرهای شخصی نظیر نیاز به کار دانشجویی(20 ساعت در هفته) і امکان آن در شهرها ی مختلف، ب ه انتخابی جامع نایل گردید:

♦ برای آشنایی با دانشگاه های ارایه کننده رشته تحصیلی مورد نظر، می توانید به یک ی از دو سامانه جست و جو وزارت آموزش، دانشگاه і تحقیقات ایتالیا я http://cercauniversita.cineca.it مراجعه نمایید.

♦ با مراجعه به سایت دانشگاه مورد نظر، و جست و جوی رشته انتخابی; می توان با شرح دروس؛ تقویم آموزشی سالیانه؛ نحوه ثیت نام در آن رشته و آزمون های ورودی; شهریه و کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی(در صورت وجود); آیین نامه آموزشی і انضباطی؛ و دیگر اطلاعات نظیر زبان ارایه دروس و .. آشنا گردید.

♦ رتبه بین المللی دانشگاه های ایتالیا؛ و دانشکده ارایه کننده رشته انتخابی RA نیز می توان با مراجعه به یکی از مراکز مع تبر رتبه بند ی دانشگاهی نظیر http://www.shanghairanking.com تعیین نمود.

♦ پیشنهاد می گردد که از اعتبار مدرک دانشگاه مورد نظر در ایتالیا برای وزارت علوم، ت حقیقات و فناور ی؛ و نحوه معادل سازی آن در ج.ا.ایران، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات und فناوری ج.ا.ایران اطمینان حاصل نمایید.

♦ براMUI اینترنتی مؤسسه ملی آمار ایتالیا (ISTAT) مراجعه نموده؛ و با جست و جوی کلید واژه сярэднямесячныя выдаткі هزینه های زندگی در آن شهر را برآورد نمایید.

♦ همچنین، در خصوص هزینه مسکن نیز، می توانید با مراجعه به یکی از سایت های این ترنتی جست і جوی مسکن نظیر https://www.bakeca.it я https://www.kijiji.it я https://www.casa.it І… هزینه های ماهیانه سکونت در شهر مورد نظر RA ارزیابی نمایید.

♦ علاوه بر این، در صورتی که برای رشته مورد نظر در دانشگاه انتخابی، کمک هزینه دا نشگاهی پیش بینی نگردیده، می توان با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی انجمن ملی ارگان های حقوق تحصیل دانشگاهی (ANDISU) عنوان ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان مربوطه و نشانی پایگاه اطلاع رسانی این ترنتی آن را یا فته؛ و از چند و چون شرایط و مدارک مورد نیاز؛ زمان و نحوه ثبت نام؛ رقم کمک هزینه تحصیلی و جدول زمان بندی اعطاء آن؛ شرایط حفظ آن؛ نحوه واگذاری خوابگاه های دانشجویی und… در استان مربوطه مطلع گردید.

زبان تحصیل در ایتالیا

در گام بعد، در خصوص زبانی که با آن قصد ادامه تحصیل در ایتالیا داریدد;

IELTS – 6; TOEFLE - 78; ТОЛІМУС – 600; یا FCE-169 را ارایه نمایید؛

B2/cils B1/cils ید. Пятра з Даліны در تهران شر کت نموده؛ یا با مطالعه کتاب های Express 2 і XNUMX در آزمون External این مدرسه شرکت نمایید. برای آشنایی با این دوره ها і آزمون ها і اطلاع از نحوه ثبت نام در آن, به پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مدرسه ایتالیایی تهران  مراجعه نمایید.

اخذ پذیرش

در سومین گ گام, ب ب ​​ز ز د█ نظر مورد خذ پذیرش نموده نموده و رو دادید دریافت ن مایید (خذ پذیرش پذیرش د█ آموز█ آموز█ مدرسه یت یت مدرسه█ تهر█ طریق ز پیگ یری گردد می می می گردد Ґүрүү үрүүү үрүүү үрүүé үрүүé үрүүү үрүүé үрүүү үрүүү үрүүүү үүүүé үүүүүé Ґүүүү» د گردد گردد گردد گردد مي می می می می می می می می می می می می می می می می می می می گردد می می мі мі мі мі мі мі мі мі мі мі мі mı mı mı گردد my می می گردد می گردد می می می می می می می می می گردد می می می می گردد می گردد می می می گردد می می می گردد گردد گردد می می می گردد می گردد می گردد گردد می گردد می گردد می می گردد گردد می گردد

براه www.universitaly.it ثبت نام نمود؛ و برای اطلاع از مدارک مورد نیاز و روند صدور روادید دانشجویی نیز می ت وان به پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سفارت ایتالیا در تهران مراجعه نمود

♦ پیش ثبت نام bane خوابگاه

با توجه به این که مهلت ثبت نام آنلاین، جهت ارایه درخواست بهره مندی از کمک هزی نه تحصیل و خوابگاه دانشجویی استانی، پیش از زمان صدور روادید و آزمون های ورود ی دانشجویان خارجی می باشد ; پیشنهاد می گردد که، واجدین شرایط متقاضی کمک هزینه і خوابگاه, با پیگیری اخب ار پایگا ه اطلاع رسانی اینترنتی ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان مربوطه, نسبت ب ه ثبت نام آنلاین در زما ن مقتضی اقدام نمایند.

متقاضیان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی حقوق تحصیل دانشگاهی (ANDISU) عنوان ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان مربوطه و نشانی پایگاه اطلاع رسانی این ترنتی آن را یا فته؛ و از چند و چون شرایط و مدارک مورد نیاز؛ و زمان و نحوه ثبت نام جهت ارایه درخواست بهره مندی از کمک هزینه تحصیلی und خواب گاه دانشجوی ی در استان محل تحصیل مطلع گردند.

گام پنجم به مجموعه اقدامات ضروری پس از ورود به کشور ایتالیا, به ترتیب شامل موارد ذیل، مربوط می شود:

♦ شرکت در آزمون ورودی دانشگاه که در خصوص آن پیشنهاد می گردد؛ پیش تر محل آن را شناسایی؛ و اطلاعات کافی از نحوه برگزاری آن RA کسب نمایید.

♦ Падатковы кодэкс است که با مراجعه به نزدیک ترین Агенцтва па даходах در شهر مقصد، می توانید آن RA دریافت نماییی د.

♦ در خصوص پذیرفته شدگان در آزمون ورودی; پس از اخذ کد دانشجویی Мтрыкола; و راه اندازی صفحه شخصی دانشجو در پایگاه اینترنتی دانشگاهInfostud ؛ پرداخت نخستین قسط شهریه; جهت ارایه در خواست گواهی تحصیلی Сертыфікат аб залічэнні اولویت دارد. این گواهی از مدارک مورد نیاز درخواست کارت اقامت دانشجویی Від на жыхарства است.

♦ اخذ بیمه عمومی دانشجویی(شش ماهه یا یک ساله) با خدمات محدود؛ یا بیمه ASL که اعتبار آن از ماه ژانویه هر سال بوده; در کلیه کشورهای اتحادیه اروپا مورد پذیرش می باشد؛ و با آن می توان پزشک خانواده نیز انتخاب نمود.

♦ درخواست کارت اقامت دانشجویی Дазвол на знаходжанне شخوان Сябар, بسته در خواست این کارت камплект را دریافت نمو د؛ و پس از تکمیل درخواست نامه و الصاق مدارک درخواستی; آن را با مراجعه به دفاتر پست به نهاد ذی ربط ارسال؛ و رسید و وقت تعیین هویت دریافت نمود.

پس از تعین هویت، روند امور با وارد نمودن کد رهگیری مندرج در رسید پستی در ساما نه پلیس مهاجرت قابل پیگیری است. پس از اعلام خبر آماده تحویل بودن کارت اقامت در این سامانه, این کارت در نزدیک تری ن دفتر پلیس ب ه آدرس محل سکونت تحویل می گردد. اطلاعات دقیق در این خصوص، در سامانه امور مهاجرت ایتالیا قابل دسترسی است.

♦ در خواست صدور کارت غذاخوری Mensa; کارت کتابخانه؛ و دیگر خدمات دانشجویی؛

♦ جهت برخورداری از خدمات دانشجویی ج.ا.ایران به دانشجویان خارج از کشور می توانید در سامانه تاک ثبت نام نموده؛ و در کنسولگری ج.ا.ایران در یکی از شهرهای رم یا میلان تشکیل پرونده دهید. جهت آشنایی با این خدمات دانشجویی می توانید به پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی س فارت ج.ا.ایران د ر رم و سرکنسولگری میلان مراجعه نمایید.

پاسخ به پرسش هایی که می تواند به ارتقاء کیفیت زندگی و تحصیل در ایتالیا کمک ک ند

♦ انواع

دانشگاه های ایتالیا برای تحصیل در ایتالیا کدام است؟
دانشگاه های دولتی؛ غیر دولتی معتبر؛ і мэст

♦ بخش های آموزشی اصلی تحصیلات تکمیلی در ایتالیا کدام است؟
تحصیلات دانشگاهیت, تحصیلات عالی هنر і موسیقی، und تحصیلات عالی فنی

♦ مقاطع تحصیلات تکمیلی در ایتالیا; پیش نیارهای آن ها؛ و معادل های شان در نظام آموزشی ایران کدام است؟
Дыплом універсітэта (DU): پیش نیاز این دوره دیپلم دبیرستان ; و طول آن 3-2; و معادل کاردانی در ایران است.
Дыплом аб заканчэнні школы (DL): پیش نیاز این دوره دیپلم متوسطه است؛ و دارندگان DU همان رشته از سال دوم این دوره را آغاز می کنند؛ طول این دوره 6-4 سال است؛ و دوره های 4 ساله در ایران کارشناسی; و دوره های 5 ساله کارشناسی ارشد ارزیابی می شود.
Дыплом спецыялізацыі (DS): پیش نیاز این دوره کارشناسی; و طول آن 5-2 سال است; و در ایران کارشناسی ارشد ارزیابی می شود.
Доктар навук (DR): پیش نیاز این دوره کارشناسی ارشد؛ و طول آن 4-3 سال است; و در ایران دکترا ارزیابی می شود.

♦ هزینه های تحصیلی ای در دانشگاه های ایتالیا وجود دارد؟
کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا؛ کمک هزینه تحصیل دانشگاهی دانشجویان برتر؛ کمک هزینه تحصیلی برنامه تبادل دانشجو در اروپا(طرح Erasmus); کمک هزینه دانشگاهی فرصت مطالعاتی دانشجویان دانشگاه های ایتالیا خارج از این کش ور؛ کمک هزینه تحصیلی استانی.

♦ چه وسایل نقلیه ای برای عزیمت از فرودگاه های بین المللی ایتالیا به مرکز شهر وجود د ارد؟
تاکسی (که برای عزیمت از فرودگاه به مرکز شهر تعرفه ثابت دارد); قطار؛ و اتوبوس (اقتصادی ترین وسیله نقلیه)

♦ برای ایاب و ذهاب در شهرها бэйн
معتبر نیست .

تاکسی در ایتالیا علاوه بر ایستگاه های ثابت شهری؛ غالبا با تماس تلفنی درخواست گردیده; و هزینه آن با تاکسی – متر محاسبه می شود.

وسایل نقلیه عمومی شامل مترو(در صورت وجود); اتوبوس؛ تراموا؛ و قطارهای حومه شهر، ساعات کاری مشخصی دارند که شب های جمعه і شنبه؛ و برخی دیگر تعطیلات دیرتر به پایان می رسد. پس از اتمام زمان کاری قانونی اتوبوس ها در غالب شهرهای ایتالیا، اتوبوس های شبانه پیش بینی گردیده است.

برای ایاب و ذهاب با این وسایل می توان بلیط برای یک بار استفاده؛ یا بلیط روزانه؛ دو روزانه؛ هفتگی؛ ماهیانه؛ و سالیانه خریداری نمود. بلیط های ماهیانه і سالیانه برای دانشجویان تخفیف های ویژه ای دارد. این تخفیف ها برای جوانان در مواردی بیشتر نیز می باشد.

اگر در حومه شهر اقامت دارید؛ ساعات حرکت وسایل نقلیه عمومی در حومه محدودیت هایی دارد که باید به آن توجه نم ایید. همچنین حرکت این وسایل در حومه شهرهای بزرگ, محدوده بندی هایی دارد؛ که بلیط و قیمت آن برای هر محدوده متفاوت می باشد.

در صورتی که بدون بلیط از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایید و توسط مأموران MRبو طه متوقف گردید جریمه هایی پیش بینی گردیده؛ که اگر کارت شناسایی به همراه نداشته باشید(عدم همراه داشتن کارت شناسایی در ایتال) یا جرم بدوه ؛ و با انتقال به اداره پلیس و جریمه نقدی همراه خواهد بود)؛ جریمه ای به آن افزوده شده؛ و اگر این جریمه RA نقدا پرداخت ننماییدد, رقم آن افزایش خواهد یافت.

♦ ؆مود؟

Vodafone; Вецер; Цім; و Тры هستند. انتخاب از میان این اپراتور ها به خدماتی که مایل به دریافت آن هستید؛ آنتن دهی در منطقه مورد استفاده; و پیشنهادات و تخفیفات ویژه در زمان خرید und… بستگی دارد.

قرارداد خرید می تواند به شکل خرید اعتبار و کسر هزینه مصرف از آن؛ یا پرداخت هزینه ثابت ماهیانه برای حد مصرف از پیش تعیین شده باشد.

این اپراتور ها در کلیه فرودگاه ها و ایستگاه های قطار شعبه داشته، و با ارایه پاس پورت می توا ن از ایشان سیم کارت خریداری نمود. سیم کارت خریداری شده معمولاد, مدت زمانی پس از واگذاری، فعال می گردد.

♦ برای اقامت موقت در بدو ورود به ایتالیا چه امکاناتی وجود دارد؟
حتی اگر درخواست شما برای اقامت در خوابگاه دانشجویی پذیرفته شده باشدددر قریب به اتفاق م وارد این خوابگاه در بدو ورود به شما تحویل داده نخواهد شد؛ و شما ناگزیر از پیش بینی یک اقامتگاه موقت خواهید بود.

Кампус دارند که هزینه آن از خوابگاه دانشجویی بیشتر؛ و از دیگر اقامتگاه کم تر است. در صورت عدم وجود چنین اقامتگاهی، می توانید از هتل Hotel; Хостел مهمانخانه; یا خوابگاه عمومی Інтэрнат استفاده نمایید؛ که به ترتیب، خدمات و هزینه های شان کم تر است.

پیشنهاد می گردد که رزرو را از سامانه های معتبری نظیر Браніраванне و شرایط و خدمات اقامتگاه را به دقت مطالعه і سپس انتخاب نمایید.

امکان کرایه سامانه هایی نظیر Airbnb وجود دارد؛ که غالبا اقتصادی تر است.

♦ چگونه می توان اتاق یا خانه کرایه نمود؟
بسیاری از دانشگاه های ایتالیا؛ Campus دارند؛ Campus دارند؛ به ویژه دانشگاه هایی که از مرکز که هزینه آن از خوابگاه دانشجویی بیشتر؛ و از اقامتگاه های معمول کم تر است. ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان نیز در بسیاری دانشگاه ها، دفاتری دارد که در ی افتن مسکن، د انشجویان را یاری می رساند.

پس از این دو امکان، مطمئن ترین شیوه تهیه مسکن در ایتالیا که بدون شک با انعقاد قرارداد همراه خواهد بود، یافتن مسکن از طریق بنگاه معاملات ملکی Агенцтва нерухомасці است؛ که در این صورت باید معادل یک ماه کرایه خانه RA به عنوان حق العمل به بنگاه MRبوط ب پردازید.

علاوه بر این, غالبا با شروع سال تحصیلی، کسانی که مایل به کرایه دادن اتاق خانه ب ۇ دانش جویان هستند، آگهی هایی RA در محل تابلوهای اعلانات دانشگاهی نصب می نمایند . چنین اعلاناتی در محل ایستگاه های مترو و سوپرمارکت های هر محل نیز به چشم می خورد. شده ترین آن ها این پایگاه ها می باشد:
www.casa.it , www.subito.it , www.bakeca.it , www.kijiji.it , www.immobiliari.it , www.idealisti.it …
در غالب این پایگاه ها شما می توانید, علاوه بر انتخاب شهر و محله؛ نوع اقامتگاه اعم از خانه; یک اتاق در خانه و… را؛ به همراه سقف پرداخت؛ و دیگر مؤلفه ها انتخاب نمایید؛ و آگهی های مرتبط غالبا مصور RA مشاهده نموده; و پس از انتخاب، قرار ملاقاتی RA از طریق تماس تلفنی; یا ارسال پست الکترونیک برای مشاهده اقامتگاه تنظیم نمایید. پیشنهاد می گردد که در مطالعه این آگهی ها، به شرایطی مانند این که آیا هزینه ه ایی نظیر آب؛ برق؛ گاز؛ تلفن؛ و اینترنت که اصطلاحا Выдаткі; Спажыванне; یا Utilities نامیده می شود، در کرایه ماهیانه Штомесячная плата محاسبه گردیده (Выдаткі ўключаны)؛ یا جداگانه پرداخت می گردد(Выдаткі не ўключаны); Плата за кватэру پرداخت می شود؟ و در صورت پرداختتبرعهده شما است؛; یا خیر؟ و این که؛ خانه یا اتاق مبله Уласнасць هست؛ یا خیر؟ و این که گرمایش خانه به انتخاب شما بوده(Аўтаномнае ацяпленне); Цэнтральнае ацяпленне (Цэнтральнае ацяпленне) جه نمایید؛ همچنین، غالبا مبلغی به عنوان پول پیش (Дэпазіт/Дэпазіт) نیز پرداخت می گردد؛ که عرف آن معادل دو ماه کرایه خانه است؛ هرچند برخی مؤجرین آن را دریافت ننموده; یا معادل یک؛ یا سه ماه کرایه را مطالبه می نمایند. این مبلغ زمان نقل مکان شما، به شرط عدم وارد نمودن خسارت به خانه؛ پس از کسر قبوض بازگردانده می شود. علاوه بر این، مطابق عرف ایتالیایی، شما موظف هستیددددر صورت تمایل به نقل مکان، م دتی پیش تر که غالباً دو ماه است، نقل مکان خود RA به صاحبخانه اطلاع رسانی نمایید.

اگر چه غالبا هزینه کرایه خانه های بدون قرارداد اندکی کم تر است؛ اما پیشنهاد می گردد که اقامتگاهی دارای قرارداد رسمی را کرایه نموده؛ و امنیت اقامت؛ و سهولت ساز وکارهای اداری آتی خود را تضمین; و با اعلان نشانی اقامت خود به شهرداری منطقه; وضعیت اقامت Residence خود را روشن؛ و گواهی مرتبط با آن را دریافت نمایید.

♦ ؆مود؟
Бягучы рахунак افتتاح نموده؛ و کارت بانک دریافت کرده؛ و از امکانات خرید؛ و دریافت خدمات بانکی اینترنتی بهره مند گردید. بانک ها در ایتالیا غالبا بابت خدمات خود کارمزد های ماهیانه; و موردی دریافت می نمایند. در این میان برخی بانک ها، حساب های دانشجویی رایگان پیش بینی نموده اند؛ پست بانک Bancoposta در ایتالیا، یکی از بانک هایی است که خدمات بانکی پایه سابق الذکر RA، بدون دریا فت هزینه ماهیانه ارایه می نماید.

♦ می توان اقتصادی تر خرید نمود؟
خرید از بازارها Market در خصوص غالب اقلام، اقتصادی ترین راه خرید مواد غذایی در ایتالیا م ی باشد. توجه داشته باشید که قیمت اقلام مشابه در خواروبار فروشی ها Ежа і فروشگاه های مواد غ ذایی Гастраномія غ البا از سوپرمارکت ها بیشتر است. در بین سوپر مارکت ها نیز برخی گران قیمت؛ و برخی دیگر نظیر In's, Taudi, Auchan і… اقتصادی تر محسوب می گردند. دریافت کارت سوپرمارکت(رایگان) به شما کمک خواهد کرد که علاوه بر برخورداری از برخی تخفیف ها ی ویژه، به ازاء میزانی از خرید در طول زمان، امتیازاتی کسب نمایید؛ که برای هر سطح آنز, جوایز і خدماتی در نظر گرفته شده است. Мыла і вада, Ратуйце дом і… Дадаткова на дадзеную інфармацыю. در خصوص دیگر اقلام، خرید اینترنتی از پایگاه هایی نظیر Amazon. و خرید پوشاک؛ لوازم برقی و بسیاری از دیگر اقلام در دو نوبت حراج ژانویه – فوریه; و ژوئن – Продажы пры продажы складаюць 70% ад продажаў. Tax free دریافت نمایید ; که در این صورت، مبلغ مALیات افزوده شده به قیمت آن کالا، به شما عودت داده خواه د شد.

♦ در صورت عدم قبولی در آزمون ورودی دانشگاه; هرساله رشته های آزادی در دانشگاه ها معرفی می گردد؛ که مشروط به موفقیت در دریافت معرفی نامه جدید از کنسولگری ایتالیا در تهران, می توانید در یکی از آن رشته ها ادامه تحصیل دهید. این امکان برای کسانی که در آزمون زبان دانشگاه موفق نشده باشنددبا دشواری همرا ه خواهد بد.

♦ در دانشگاه های ایتالیا دفاتری نظیر Прывітанне, офіс; Сартаваць; و… وجود دارد که در آن، دانشجویان سال های بالاتر در بدو وروددشما RA راهنمایی; و در امور اداری و ثبت نام مساعدت می نمایند.

♦ شهریه های دانشگاهی در کشور ایتالیا, غالبا در اقساط مختلف پرداخت می گردد؛ و تأخیر در پرداخت آن در مهلت مقررد, با جریمه نقدی همراه خواهد بود.

♦ در آغاز هر سال تحصیلی در ایتالیا پیش از انقضاء مهلت مقرر، باید فهرست دروسی که ق صد شرکت План навучання, план навучання, план навучання در خصوص این دروس، باید به دسته بندی واحد ها; پیش نیازها؛ و واحدهای مجاز і غیر مجاز دقت نمایید. غالبا شرح دروس؛ مشخصات مدرس؛ تقویم آموزشی؛ و مواد امتحانی؛ محل برگزاری کلاس ها؛ و حتی تاریخ آزمون پایانی؛ در صفحه مربوط به هر واحد درسی در پایگاه اطلاع رسانی هر رشته, در آغاز سال تحصیلی انتشار م ی یابد؛ که در خصوص آن باید به پیش نیازها؛ شرط ضرورت یا عدم ضرورت شرکت در کلاس ها частата دقت نمود؛ و برای شرکت در آزمون پایانی نیز؛ در مهلت مقرر؛ شرکت در آزمون را رزرو Браніраванне نموده؛ و در بسیاری رشته ها؛ در صورت موفقیت در آزمون های شفاهی، رسید نمره Атрымана دریافت کرده؛ و زمان فارغ التحصیلی به دفتر آموزش دانشگاه ارایه داد.

♦ تعداد واحدهای درسی Credits پیش فرض به ازاء هر سال تحصیلی تقریباً 60 واحد استت; که بر مبنای آن؛ برای دوره های 2; 3; 4; і 5 ساله; حدوداً 120; 180; 240; і 360 пікселяў; که در غالب رشته ها؛ بخشی از آن به کارآموزی؛ و در رشته های نیازمند طرح یا پایان نامه برای فارغ التحصیلی; بخشی به این دو اختصاص یافته است.

♦ در نظام آموزشی ایتالیا؛ انب ت.

♦ در ایгры و مطابق قوانین ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استانی، کمک هزینه تحصیلی در یک مق طع تحصیلی ; تنها یک بار به ازاء سنوات تحصیلی قانونی آن مقطع+ 1سال(نصف کمک هزینه) ارایه می گردد.

♦ علاوه بر کمک هزینه ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استانی؛ در غالب دانشگاه های ایتالیا، کمک هزینه دیگری؛ به ازاء ساعات معینی کار دانشگاهی در کتابخانه; Прывітанне офіс; دفاتر Сартаваць; І… Ёй даўней.

♦ علاوه ب تخفا؛ یا مجموعه های ورزشی طرف قرارداد با دانشگاه ها پیش بینی گردیده است.

♦ در کلیه شهرهای ایتالیا؛ جشنواره های فرهنگی مختلف؛ یا برنامه های ویژه ای در مناسبت هایی نظیر سال نو برگزار می گردد. در برخی شهرها؛ مناسبت هایی نظیر شب های موزه نیز برپا می شود که در جریان آن؛ موزه ها به صورت رایگان تا پاسی از شب مفتوح است. همچنین برخی روزها در ماه؛ ورودی برخی سینما زیر قیمت است؛ و در برخی شهرها؛ ورود به برخی موزه ها و سایت های باستان شناسی در روزهای خاصی از ماه رایگان است. تخفیف های مشابهی در خصوص وسایل نقلیه بین شهری; اقامتگاه ها و… به شرط پیش خرید نیز وجود دارد; یا در خصوص سفر های 24 ساعته با برخی قطارها نیز تخفیف هایی پیش بینی شده і… آگ اهی از این امکانات در ایتالیا و اروپا, توان گردشگری فرهنگی شما را افزایش خواهد داد ; به ویژه که با در اختیار داشتن کارت اقامت دانشجویی Від на жыхарства هم خواهید داشت.

♦ در غالب دانشگاه های ایتالیا ، مراکز تکثیری وجود دارند که تکثیر جزوات را به قیم ت دانجویی انجام می دهند. هایی اقلام مصرفی این دانشجویان را با تخفیف های ویژه به ایشان عرضه می نمایند؛ و در نهایت، در برخی دانشگاه ها، رایانه با تخفیف ویژه به دانشجویان عرضه می گر دد.

معرفی مشاغل ایرانیان در ایتالیا

доля
без